Energetisk psykoterapi

Energetisk psykoterapi arbejder ud fra et humanistisk og eksistentialistisk menneskesyn.
Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske, og tror på at:
• mennesket skaber sin egen tilværelse og identitet,
• mennesket har iboende ressourcer (også til selv at skabe forandring),
• relationer er fundamentet for al vækst.

Energetisk psykoterapi er psykodynamisk.
• Jeg anskuer alle handlinger som meningsfulde og forståelige, også selvom det nogle gange kan være svært umiddelbart at forstå meningen.

Energetisk psykoterapi er holistisk og definerer krop, sind og energi som et integreret hele.
Jeg tror på at krop, sind og energi følges ad og hele tiden afstemmer sig efter og påvirker hinanden - med nervesystemet som bindeled og kommunikator - hvorfor jeg har fokus på at:
• skabe erkendelser og forståelser i sindet,
• forløse restriktioner og spændinger i kroppen,
• skabe nye spor og erfaringer i din krop og dit sind,
• berolige nervesystemet, hvis det er i alarmtilstand.

Energetisk psykoterapi tager udgangspunkt i ”lige nu og her”.
• Jeg tager oftest udgangspunkt i hvad der sker mellem dig og mig lige nu og her. Jeg anskuer terapilokalet som en slags mikrokosmos, der ofte vil afspejle, hvad der sker i dine relationer ude i det virkelige liv.

Hvad får du ud af psykoterapi?
Ofte er gamle erfaringer og et alarmeret og uroligt nervesystem, årsag til, at vi i vores relationer i livet benytter uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer eller overlevelsesstrategier og derved forbliver i et uhensigtsmæssigt mønster, hvor vi igen og igen ramler ind i de samme konflikter, problematikker og reaktionsmønstre.

Energetisk psykoterapi handler om at skabe nye spor og erfaringer i kroppen såvel som i hjernen, således at der sker dybtgående forandringer i dig, dine relationer og din energi. Sammen bearbejder og heler vi de gamle mønstre og sår, så du får frigivet energi, til at være med det der er i nuet i din krop og til at leve ud fra dit fulde potentiale. Også selvom dette nogle gange betyder, at livet er svært og smertefuldt. Det vigtige er at være levende, i bevægelse og fleksibel i krop og sind, således at du kan mærke både smerte, glæde og passion og har overskud til at tage dig af livet, som det er lige nu.

Hvordan foregår terapien?
I terapien tager vi udgangspunk i dine aktuelle reaktioner - kropslige, følelsesmæssige såvel som mentale – og i de relationer du har i dit liv. Sammen undersøger og afdækker vi deres sammenhæng med fortiden og de overlevelsesstrategier du har udviklet.

Den overordnede faktor i samspillet mellem krop og psyke er nervesystemet og bindevævet, da det er her hukommelsen om dine følelser, samt de chok, traumer og svigt, du har været udsat for, lagres. Følelsen af at høre til, at blive rummet og elsket er absolut afgørende for det lille barns og senere den voksnes helbred. Kontakten med moderens bryst og arme - og den varme disse udtrykker - er fuldstændig afgørende for en naturlig udvikling af vejrtrækningen, fordøjelsesfunktionen, for et almindeligt energiniveau og for en sund udvikling af hjernen og nervesystemet, og for evnen til at takle stressende begivenheder. (Læs mere teoretisk om nervesystemet i afsnittet herom andet steds på hjemmesiden)

Hvis der har manglet omsorg for og kontakt med dig som baby og lille barn, kan det påvirke dine relationer som voksen og din evne til at være til stede i nuet. Dit helbred og din evne til at tackle stressede situationer, ulykker og uheld og til selvberoligelse og god søvn kan også blive påvirket. Terapien går derfor ud på blidt at kontakte smertelagene i dit nervesystem for at berolige og afbalancere disse - og på sammen at skabe nye erfaringer og spor i din hjernes biokemi, således at du kan få en ny oplevelse af omsorg for dig selv og din krop. Dette sker gennem kropsorienteret samtaleterapi. I processen kan vi finde værktøjer og terapeutiske øvelser til selvberoligelse og selvafbalancering. Kranio-sakralterapi kan ligeledes være en virksom måde at kontakte og afspænde fysiske lag af smerte, chok og traumer i din krop.

Energetisk psykoterapi kan afhjælpe:

• akutte kriser, chok og traumer
• sorg
• angst og depression
• manglende eller lavt selvværd
• eksistentielle kriser
• efterfødselsreaktioner
• spiseforstyrrelser
• stress reaktioner og stresshåndtering
• og er ideel, hvis du blot ønsker eller er nysgerrig på personlig udvikling

Det er ikke alle traumer der kan helbredes fuldstændig – men din evne til at håndtere dem og dit nervesystems evne til frit at bevæge sig mellem forskellige tilstande vil altid kunne bedres. Du vil få mere overskud, en større glæde, større smertetolerance og en dybere indsigt. Således at du, i takt med at kropsbevidstheden genvindes, får frigivet energi til at være til stede i kroppen med det der er lige nu og her (om det er smerte, sorg, vrede eller glæde) - og således at du kan leve ud fra dit fulde potentiale.

Individuel terapi
Jeg tilbyder individuel terapi rettet mod såvel afgrænsede og målrettede problemstillinger som akutte kriser, sorg, chok og traumer som længerevarende personligt udviklende forløb. Samtaleterapi indgår altid heri, og hvis det er gavnligt for processen, og klienten ønsker det, kan jeg også benytte kranio-sakralterapi, healing, bindevævsmassage, akupressur og terapeutiske øvelser til at komme i kontakt med og bearbejde fysiske lag af psykisk materiale. Ligeledes kan vi tale om sund levevis, f.eks. ernæring og kosttilskud, da dette kan understøtte din proces. En voksen session varer 60 - 70 minutter, en børne/unge session varer 50-60 min. Se mere herom under priser.

Parterapi
Jeg tilbyder også parterapi, såvel i krisesituationer som for at udvikle og inspirere parforholdet. Her er det primære fokus samtaleterapi. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at supplere med individuel terapi til den ene eller begge parter. En parterapi session varer 90 minutter.

Grupper
Jeg tilbyder fra tid til anden også forskellige terapeutiske grupper, der kan foregå på rigtig mange måder. Fra et enkelt arrangement på en dag eller en aften, til faste gruppeforløb over mange år. Fokus kan f.eks. være stresshåndtering, mødre- og efterfødselsproblematikker og kunsten at være til stede i nuet. Når flere mennesker er samlet og deler hinandens processer sker der noget helt særligt, og der opstår en energi og nogle muligheder for transformation og udvikling, der ellers kan være langt længere tid om at indfinde sig. Se også under mødrekursus.

© webdesign media-now.dk
site search by freefind advanced