Kursus for mødre

• Føler du dig ind imellem utilstrækkelig - eller måske ligefrem dårlig - som mor?

• Eller finder du det nogle gange svært at mærke efter (eller stå fast) på, hvad du egentlig synes er OK og ikke OK i forholdet til dine børn?

Bliv en tydelig autentisk og nærværende mor
Mange mødre bliver stressede og ulykkelige (og får i værste fald en efterfødselsreaktion) af at have mere fokus på at præstere og kæmpe end på at leve i nærvær i nuet. De fleste af os læser en masse relevante bøger om at være forælder/mor - hvilket selvfølgelig er rigtig godt. Men nogle gange glemmer vi, at det vigtigste for børn er at have en tilstedeværende og nærværende forælder, der først og fremmest er kærlig og omsorgsfuld, men som også skal være autentisk og tydelig ift. hvad hun vil være med til, gerne vil have osv.

Når vi bliver optagede af at præstere, mister vi kontakten med os selv og dermed jordforbindelsen. For at være en autentisk og tydelig mor (og et helt menneske) har vi brug for jordforbindelse - for at kunne mærke os selv - og for at kunne orientere os indad og undersøge, hvordan vi har det med alle de spørgsmål og beslutninger vi skal tage. Såvel ift. de forventninger og påvirkninger vi mødes af fra alle omkring os, fra os selv (vi er som oftest vores egen hårdeste dommer) og ikke mindst fra vores børn. Nogle mødre/forældre reagerer med ikke at turde sætte grænser for hvad de vil være med til som forældre, de bliver utydelige - og skaber utrygge børn der oplever sådanne forældre som værende uengagerede og ligeglade.

Kursus for mødre
Det er mit ønske at støtte dig til at finde frem til, hvordan du gerne vil være som mor (frem for hvordan du ikke ønsker at være). At støtte dig til at få bevidsthed omkring hvilke ressourcer du har - og hvor dine udfordringer ligger. Og støtte dig i at finde ud af, hvordan du får arbejdet med disse udfordringer til glæde for dig selv og dit barn.

Du vil arbejde med din identitet som mor og som kvinde, arbejde med at mærke og markere dine grænser, få skærpet din opmærksomhed på dine ressourcer og dine personlige udfordringer samt arbejde med at mærke nuet, dig selv og din krop.

- Og således opleve friheden ved at møde dit barn med ro, overblik, tillid og glæde, således at du kan orientere dig indad inden du reagerer (udad).

På hvert møde vil der være en personlig runde, et kort oplæg om forskellige relevante emner, samt nogle øvelser og en kort meditation. Når det er muligt vil mødet også tage udgangspunkt i deltagernes ønsker og interesser.

Temaerne der tages op er bl.a.: Selvværd/selvtillid, styrker/
ressourcer/udfordringer, grænser/at mærke sin krop, at give udtryk for sine følelser, at kunne sige nej/påvirkning fra andre, mad der gør mor og barn glad, søskendeproblematik og parforholdet/seksualitet.

Deltagerne har tavshedspligt udenfor gruppen, hvilket betyder at du fint kan tale om din egen oplevelse og proces, men ikke fortælle om de andre deltagere i gruppen.

Gruppen ledes hver gang af undertegnede. Jeg er selv gift og mor til to dejlige drenge på 11 og 14 år, oplevede en voldsom og traumatisk førstegangsfødsel, der blev aktiveret og rigtig traumatisk, da jeg skulle være mor for anden gang.

Gruppen starter op ved 3 tilmeldinger (maks 6 deltagere) og tilmelding er bindende for hele forløbet. Vi mødes en gang om ugen på Frederiksberg, Sankt Knudsvej 10B.

Pris: 700,- kr./pr. gang (2½ time). Samlet pris 5600,- kr.

Tilmelding og mere information på mobil 28 97 13 15 eller på mail: susanneglending(at)gmail.com

© webdesign media-now.dk
site search by freefind advanced