kranio-sakralterapi

kraniosakralterapi
Fotograf: Line Lorentzen
kraniosakralbehandling kraniosakralbehandling

Kranio-sakralterapi: Der er tre hovedretninger indenfor kraniosakral-terapi: biomekanisk, funktionel og biodynamisk (BIODYNAMICS). Alle er en blid manuel behandling af kroppen med stor effekt på kroppens systemer, og alle er velegnet til voksne såvel som babyer og børn. Udgangspunktet er det kraniosakrale system, som består af:
• knoglerne i kraniet, ansigtet, rygsøjlen og korsbenet (sacrum),
• bindevævsmembranerne der adskiller de enkelte hjernedele,
• cerebrospinalvæsken, der cirkulerer omkring hjernen og rygmarven, og som dels beskytter hjernen mod fald og slag som en hydraulisk støddæmper, dels transporterer næringsstoffer til og bringer affaldsstoffer fra hjerne og rygmarv.

Hvor den biomekaniske tilgang tager udgangspunkt i kroppens ubalancer via den hurtigste og mest umiddelbare kraniosakrale puls, der skabes af cerobrospinalvædskens rytmiske bevægelser, tager BIODYNAMICS udgangspunkt i kroppens ressourcelag (Breath of Life) via de dybeste, mere subtile og langsomme kraniosakrale rytmer, hhv. midtide og longtide. Terapeutens hænder "lytter" til kroppen og kroppens helt oprindelige og iboende resssourcer kontaktes, og det er disse kræfter der aktiveres under en behandling med BIODYNAMICS og som skaber forandringerne.

Kraniosakral-terapien fader er Dr. William G. Sutherland (læge og osteopat), der allerede i starten af 1900-tallet opdagede kranieknoglernes bevægelser og disses betydning for den fysiske såvel som den psykiske velbefindende. Til at begynde med arbejdede han meget fysisk og mekanisk manipulerende for at skabe balance i klienternes system. Men gennem årene blev han mere og mere blid - og han opdagede at jo mere han lyttede til klientens iboende ressorcer og jo mindre han aktivt gjorde, jo bedre resultater. Sutherland samarbejdede med datidens embyologer og BIODYNAMICS er således baseret på embryologien (læren om fosterets skabelse).

Bindevævsmassage er en behandling, der arbejder med nervesystemet, musklerne og bindevævet samtidig. Det er en blid, behagelig og effektiv massageteknik, der giver bedre kropsholdning, øget fleksibilitet, forbedret vejrtrækning og en stor følelse af velbehag. Jeg inddrager bindevævsmassage teknikker i de fleste af mine kranio-sakral terapi behandlinger.

Hvad får du ud af behandlingen?
Kranio-sakralterapi BIODYNAMICS er et fantastisk redskab til at afbalancere kroppen med, fordi kroppens ressourcer kontaktes og får lov at fylde, hvilket påvirker nervesystemet, hypofysen og dermed hormonsystemet, lymfesystemet, immunforsvaret, organsystemet, bidfunktionen, blodcirkulationen og muskel- skeletstemet. Systemernes balance er helt afgørende for kroppens sundhedstilstand. Kranio-sakralterapi BIODYNAMICS er specialdesignet til at optimere de enkelte dele, og derved skabe bedre omstændigheder for hele kroppen, hvis velbefindende er uløseligt forbundet til de dybeste resourcelag i kroppen.

De største resultater fra kranio-sakralterapeutisk behandling kommer gerne gennem forbedring af det autonome nervesystems funktion. Simpelthen fordi BIODYNAMICS arbejer under kroppens systemer, herunder nervesystemet. Kranio-sakralterapi kan afhjælpe kronisk stress, uanset om det er opstået som følge af en traumatisk fødsel, tilknytningsskader pga. manglende kontakt og omsorg eller i forbindelse med fald eller andre traumer senere i livet, for eksempel piskesmæld eller hjernerystelse fra et fald eller en bilulykke.

Med en kranio-sakralterapeutisk BIODYNAMICS behandling løsnes gamle og nye lag af smerter, spændinger, ubalancer, chok og traumer, og kroppen understøttes i at regulere sig selv.

Men du får også et øget velvære og en bedre tilstedeværelse i din krop - og din evne til at håndtere stress bedres.

Er du gravid og har gener pga. graviditeten, er kranio-sakralterapi meget velegnet til at afhjælpe generne med.

VOKSNE
Kranio-sakralterapi BIODYNAMICS er velegnet til at behandle:
• hovedpine og migræne
• skader på kraniet efter fald og slag, f.eks. piskesmæld og hjernerystelse
• smerter i nakke, ryg, bækken og knæ
• ledsmerter og muskelspændinger - herunder bindevævsproblematikker
• hormonelle ubalancer, herunder menstruationssmerter og -ubalancer
• svimmelhed og tinnitus
• mave/tarm/fordøjelsesproblemer
• uro og søvnbesvær
• indlærings-, hukommelses- og koncentrationsbesvær
• problemer med bidefunktion og tandstilling
• stress, fysisk såvel som psykisk
• depression og manglende energi
• uforløste chok og traumer i kroppen

Hvordan foregår en behandling?
Behandlingen indledes altid med en samtale, hvor du fortæller mere om, hvad du har brug for hjælp til, således at vi sammen kan skabe den optimale behandling. Herefter foregår behandlingen mest i stilhed med klienten liggende på en briks, fuldt påklædt, med et tæppe over sig.

Jeg arbejder primært med BIODYNAMICS - men er oprindelig uddannet i den biomekaniske metode. Jeg har dog altid arbejdet med meget blide berøringer, og har altid haft fokus på at invitere kroppen til selv at slippe spændinger og ubalancer og således hjælpe kroppen tilbage i balance, ved at skabe plads og rum til forandring. Kroppens egne selvhelbredende ressourcer vækkes og du vil opleve en dyb form for afspænding, og komme i en meditativ tilstand, hvor du er til stede og bevidst om omgivelserne, men helt afslappet. Problemer i kraniosakral systemet kan stamme fra fødslen, omsorgssvigt tidligt i livet, fra en ulykke eller et slag i hovedet, på ryggen, korsbenet eller halebenet. Problemer kan også komme gradvist fra en dårlig kropsholdning.

BABYER OG BØRN
Symptomer hos børn hvor kranio-sakral terapi kan hjælpe:
• kolik symptomer, som f.eks. voldsom eller uforståelig gråd og smerter i maven
• skævheder i kraniet, nakke eller ryg hos nyfødte og lidt større børn
• fladt baghoved eller buler i kraniet
• uro og søvnbesvær
• øreproblematikker
• sutte- eller synkeproblemer
• skæve tænder og skæv tandstilling
• indlærings- og koncentrationsvanskeligheder
• hyperaktivitet
• ADHD
• Aspergers og Tourette syndrom og symptomer indenfor autismespektret
• muskel/skelet problematikker som f.eks. scoliose

Behandlingen af babyer og børn foregår på samme blide og respektfulde måde som behandlingen af voksne. Større børn ligger normalt på briksen, men når jeg behandler nyfødte kan baby også sidde hos mor eller far. Generelt for behandlingen af børn er, at jeg under behandlingen primært vil være fokuseret på babyen/barnet, da min kontakt med barnet er vigtig for behandlingen. Derfor vil den indledende samtale foregå i telefonen inden I kommer.

Jo tidligere barnet får afhjulpet symptomerne, jo bedre, for at barnet kan udvikle sig normalt.

Hvor mange behandlinger skal der til?
Hvor mange behandlinger, der skal til for at skabe varige forandringer, er forskelligt og afhænger af din konkrete problematik og situation. I enkelte tilfælde vil en enkelt behandling være nok. For de fleste vil en væsentlig bedring indtræffe efter 3-5 behandlinger, men for de mere alvorlige, langvarige eller kroniske problematikker vil det være formålstjenligt at starte med et forløb af 3-5 gange med 1 til 2 ugers mellemrum, og efterfølgende kan der være behov for at gentage behandlingen en gang imellem. Nogle vælger at forsætte med at få en behandling fra tid til anden, efter at de oprindelige symptomer er aftaget, fordi jævnlige behandlinger giver øget velvære og styrker evnen til at håndtere stress.

Jeg har en fast politik mht. behandlingens effekt. Hvis der ikke er sket markante forandringer i symptomerne i løbet af de første tre-fem behandlinger, vil jeg om muligt anbefale en anden behandlingsform - evt. en anden behandler. Nogle gange kan en forandring være en kortvarig forværring af symptomerne, før disse bedres. Andre gange vil nye spændinger eller smertemønstre vise sig, når de umiddelbare aftager. Disse har hele tiden været der, men kan først mærkes, når de umiddelbare smerter eller symptomer aftager. Disse reaktioner er positive, idet de viser at behandlingen virker, og at det er muligt at "komme i kontakt" med symptomernes udspring.

© webdesign media-now.dk
site search by freefind advanced