links og Inspiration

LINKS:
stanleyrosenberg.com – Stanley Rosenberg bragte i første omgang kraniosakralterapien til Danmark og har siden revolutioneret den med sit samarbejde med Stephen Porges, Alain Gehin, Benjamin Shields, Tom Myers m.fl..

Jeg er medlem af www.HSP-foreningen.dk

Og jeg er medlem og certificeret RAB af Foreningen af kraniosakral- og kropsterapeuter: www.kraniosakralogkropsterapeuter.dk

stephenporges.com – Stephen Porges er ophavsmanden til ”The Polyvagal Theori” og dermed til en helt ny og revolutionerende forståelse af nervesystemet der også danner grundlag for neuroaffektiv udviklingspsykologi.

www.kgicph.dk - Københavns Gestaltterapi Institut, hvor jeg har taget SATe videreuddannelsestræningen for psykologer og psykoterapeuter.

Jeg samarbejder med psykolog Camilla Staunsbrink www.staunsbrink.dk


INSPIRATION:
"Wisdom in the body" af Michael Kern

"Stillness. Biodynamic Cranial Practice and the Evolution of Consciousness" af Charles Ridley.

"Wired for Love. How understanding Your Partner's Brain and Attachment Style Can Help You Defuse Conflict and Build a Secure Relationship" af Stan Tatkin.

"Særligt Sensitiv. Guide til det gode liv" af Ulla Hinge Thomsen.

"Særligt sensitive mennesker" og "Særligt sensitive børn" af Elaine N. Aron

"Særligt sensitives guide. Øvelser der beroliger sanserne i en overstimulerende verden" af Ted Zeff.

"Närhetens hormon" af Kerstin Uvnäs Moberg

”Når sygdom forløser” af Ulla Rung Weeke

”Kroppen husker. Om krop og psyke i traumebehandling” af Babette Rothschild

”Væk tigeren”, "Helbredelse af traumer", "Den tavse stemme" og "Traumer set med barnets øjne" af Peter Levine

”Traumeheling” af Diane Poole Heller og Laurense S. Heller

"Din intelligente krop. En naturlig forståelse af sygdom" af Susanne Billander

”Kropslig intelligens” af Kristoffer Glavind Kjær

”Den guddommelige krop” af Alexander Lowen

”Kast lys over skyggen", "Når skyggen tager over" og "Mod" af Debbie Ford

”Som at se på solen”, ”Dobbelteksponering”, ”Terapiens essens”, ”Kærlighedens bøddel” og ”Eksistentiel psykoterapi” alle af Irvin D. Yalom

”Hjerne, samhørighed, personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi”, ”Betydningen af samhørighed. Om neuroaffektiv udviklingspsykologi” og"Den følsomme hjerne" af Susan Hart

"Fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy" af Susan Hart og Rikke Schwartz.

"Bro" af Gilly Gall

"Spiritualitet og det åbne hjerte. Menneskelige relationer og den højere bevidsheds mirakel" af Richard Moss.

“Stilhedens budskab” og ”Lev i nuets kraft” af Eckhart Tolle

“Det selvhelbredende menneske” og ”Glæden ved at være til” af Susanna/Sanna Ehdin

"Sand meditation" og "Ind i væren" af Adyashanti.

”The Polyvagal Theori” af Stephen W. Porges

"Jin Shin Jyutsu" af Felicitas Waldeck

"The Touch of Healing. energizing Body, Mind, and spirit with the art of Jin Shin Jyutsu" af Alice Burmeister with Tom Monte

”Cranial Osteopatic Biomechanisms & Diagnostics for Practioners” Alain Gehin

”The Heart of Listening. A visionary Approach to Craniosakral Work” af Hugh Milne

"Craniosacral Biodynamics" og "Being and becoming" af Franklyn Sills

"Anatomy Trains. Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapists" af Thomas W. Myers

“The Endless Webb” Fascial Anatomy and Physical Reality” af R. Louis Schultz

“Change Your Brain Change Your Life” af Daniel G. Amen


© webdesign media-now.dk
site search by freefind advanced