profil

Foreningen af professionelle kropsterapeuter

Jeg er født i 1965, og allerede da jeg var ganske ung begyndte jeg at læse om og interessere mig for udviklingspsykologi - og for hvordan kroppen påvirkes af psyken (og omvendt). Nogle få år senere startede jeg min egen proces med selvudvikling hos forskellige terapeuter, og siden har jeg arbejdet målrettet med min egen udvikling. Sideløbende har jeg beskæftiget mig med forskellige former for kropslig udfoldelse, som moderne dans og ballet, gymnastik, aerobics og pilates og med ernæring der gavner krop og sind.

I 1991 blev jeg cand. jur. fra Københavns Universitet med speciale i børns, kvinders og flygtninges rettigheder – og jeg har fra 1995 til 2008 arbejdet med børns rettigheder i Red Barnet og i Børnerådet.

Min interesse for og fokus på de psykologiske aspekter af livet - samt vores fantastiske og kompetente krop – er imidlertid steget igennem årene – hvorfor jeg har taget en 4-årig uddannelse til energetisk psykoterapeut (2005-2009) - og samtidig har uddannet mig til kranio-sakralterapt, bindevævsmassør (Rosenberg Teknik) og organmassør på Stanley Rosenberg Instituttet. Efterfølgende har jeg taget anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære) på sygeplejerske niveau. Og taget kurser i Neurodynamics og Tensegrity.

I efteråret 2014 blev jeg certificeret tilknytningsterapeut, idet jeg afsluttede et et-årigt efteruddannelses-træningsforløb for psykologer og psykoterapeuter i somatisk tilknytningsterapi (SATe - Somatic Attachment Training & experience) hos Elisabeth Schneider-Kaiser (D) og Diane Poole Heller (US) på Københavns Gestalt Institut - en videreudvikling og vedlige-holdelse af min psykoterapiuddannelse. I foråret 2015 tager jeg overbygningen hertil.

I januar 2015 afsluttede jeg et et-årigt forløb med træning i kst biodynamics, der er en tilgang til kranio-sakralterapien (meget lig tensegrity tilgangen) hvor fokuset er på at gøre kroppens ressourcer og sindsro til et ankerpunkt for behandlingen. Ved at kontakte de to dybeste af de tre kranio-sakralrytmer vi alle har i kroppen, som udspringer af fostertilstanden, vil låst og dysfunktionel energi kunne opløse sig, og blive til fri, flydende og levende energi. Det er som at arbejde indefra og ud, da de symptomer den låste og dysfunktionelle energi har resulteret i, opløses i takt med at energien bliver fri og levende. Jeg arbejder allerede med udgangspunkt i biodynamics, så dette træningsforløb er en videre-udvikling og vedligeholdelse af min viden.

Jeg har lige fra starten af mit skifte til den terapeutiske verden været så priviligeret at kunne hjælpe rigtig mange mennesker med rigtig mange forskellige former for problematikker. Mit tidligere virke som børnerettighedsjurist, hvor jeg har snakket med mange børn og voksne (borgere, fagpersoner og politikere) kommer mig til gode, og har skolet mig til mit nuværende virke, mindst lige så meget som alle mine uddannelser.

Jeg brænder for kropsterapi og psykoterapi, får regelmæssigt supervision og tager løbende kurser og efteruddannelser, da det er vigtigt for mig at være levende, i bevægelse og at udvikle mig som menneske og terapeut.

Jeg er medlem af Foreningen af Kranio-sakral- og Kropsterapeuter og RAB-certificeret (registreret alternativ behandler).

Jeg er udpeget medlem af UNICEFs Børneekspert-panel, som den ene af de fem voksne eksperter.

Den røde tråd i mit arbejde
Som energetisk psykoterapeut og kranio-sakralterapeut har jeg fokus på, hvordan traumer sætter sig i kroppen og i nervesystemet som begrænsninger, hæmninger og spændinger – og således forstyrrer og begrænser vores naturlige stresshåndtering, centrering, et velbalanceret følelsesliv, kroppens styrke og yndefuldhed.

Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan kropsorienteret samtaleterapi, ganske lette berøringer af bindevæv, muskel/skeletsystemet og af det kraniosakrale system samt terapeutiske øvelser kan understøtte kroppen i at regulere sig selv, således at nervesystemet beroliges, der skabes jordforbindelse og kroppen (langsomt) giver slip på gamle traumer, begrænsninger samt spændinger og blomstrer op – for at leve et liv med udgangspunkt i glæde og ud fra sit fulde potentiale.

For mig at se er det essentielt at arbejde med kroppen, dens signaler og symptomer som en ressource - en ressource vi alle besidder, og som bor i kroppen. Ubalancer og symptomer, hvordan de end udarter sig, er budskaber fra vores kloge krop om, at vi skal stoppe op og vie kroppen mere opmærksomhed – og arbejde med at forløse smerte, sorg, chok mv. i nervesystemet. I takt med at vi åbner os for kroppens intelligens og selvhelbredende kraft, vil den blomstre som aldrig før.

Respekt for kroppen, dens fornemmelser, følelser og behov er respekt for DIG. Det giver kontakt indadtil, selvværd samt lyst, glæde og energi til at leve et liv i indsigt og nærvær og til at møde livets udfordringer som et helt menneske. Dette sætter dig i stand til at træffe bevidste valg med udgangspunkt i din indre vejviser.

Fotograf: Line Lorentzen
© webdesign media-now.dk
site search by freefind advanced